Zagłada

 
Pobierz PDF

Wysiedlanie Żydów z Oświęcimia, 1941. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa.

Wysiedlanie Żydów z Oświęcimia, 1941. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa.

Wysiedlanie Żydów z Oświęcimia, 1941. Ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Sabina Leser, getto w Chrzanowie 1942. Ze zbiorów Sabiny Rosenbach.

Naftali Leser, Oświęcim 1940. Ze zbiorów Sabiny Rosenbach.

Helena Chajcia Leser, getto w Chrzanowie, 1942. Ze zbiorów Sabiny Rosenbach.

Erna Leser, getto w Chrzanowie, 1942. Ze zbiorów Sabiny Rosenbach.

Dokument z krakowskiego getta dotyczący Akiby Koschitzkiego, 1940-1941. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Relacja z wysiedlenia Żydów z Oświęcimia, „Gazeta Żydowska” 1941 nr 31.

Karta pocztowa wysłana z Oświęcimia przez Dawida Hennenberga do Lutz Plaut w Nowym Jorku, 1941. Ze zbiorów Jacoba Hennenberga.