Polska ludowa

 
Pobierz PDF

Widok miasta, przełom lat 80, i 90. XX wieku. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa.

Zdjęcie lotnicze miasta, 1975, fot. Z. Siemaszko. Ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Salomon Kupperman z córką Eliną oraz Kuba Zajdband, lata 50. XX wieku. Ze zbiorów Eliny Shaked.

Elina Shaked i Leon Schönker, lata 50. XX wieku. Ze zbiorów Eliny Shaked.

Cmentarz żydowski w Oświęcimiu, lata 50. XX wieku. Ze zbiorów Eliny Shaked.

Rodzina Bodnerów: Lola, Maurycy oraz syn Mieczysław, Oświęcim 1946. Ze zbiorów Eliny Shaked.

Komitet Żydowski w Oświęcimiu, karta rejestracyjna Loli Bodner, 1946. Ze zbiorów Loli Bodner.

Odcisk pieczęci Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Oświęcimiu. Ze zbiorów Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Legitymacja kombatancka Reginy Grünbaum, 1947. Ze zbiorów Eliny Shaked.

Legitymacja kombatancka Reginy Grünbaum, 1947. Ze zbiorów Eliny Shaked.