Między wojnami

 
Pobierz PDF

Obwieszczenie gminy żydowskiej w Oświęcimiu dotyczące maksymalnej ceny mięsa koszernego, 1919. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Członkowie Agudat Israel, okres międzywojenny. Ze zbiorów Sabiny Rosenbach.

Odcisk pieczęci Stowarzyszenia Bikur Cholim (zał. 1888). Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział w Oświęcimiu.

Członkowie i członkinie organizacji chalucowej z Oświęcimia – kibuc Borochow, okres międzywojenny. Ze zbiorów Bejt Lohamej Hagetaot, Izrael.

Uczniowie chederu wraz z nauczycielem (m.in. Berek Better, Szlomo Better, Moshe Better, oraz Gromek Helzman), Oświęcim ok. 1932-1933. Ze zbiorów Bernarda Bettera.

Dowód osobisty Majera Glassa, 1930. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Arkusz ocen Feli Rosen, rok szkolny 1931/1932. Archiwum Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu.

Uczniowie szkoły podstawowej w Oświęcimiu podczas wycieczki do Porąbki, 1932. Ze zbiorów Jacoba Henneberga.

Odcisk pieczęci Czytelni Żydowskiej w Oświęcimiu. Łukasza Szymańskiego.

Certyfikat przynależności do gminy Oświęcim wystawiony dla Chany Doby Silbiger, 1925. Ze zbiorów Sary i Jacoba Harari.

Drużyna piłkarska Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego Kadima, okres międzywojenny. Ze zbiorów Stefana Solarczyka.

Artykuł na temat zbliżających się wyborów w gminie żydowskiej w Oświęcimiu, „Tygodnik Żydowski” 1938 nr 36.